Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
Forum stats
Latest posts
Topic Last Sender
  sách xét nghiệm danghuudien
  [TH] Kỹ thuật sinh thiết ... thanhmaiw.o2
  Xét nghiệm sàng lọc trước... danghuudien
  Định nhóm máu GelCard tuyenlab
  PHẢN ỨNG HÒA HỢP CÓ SỬ DỤ... tuyenlab
  Các loại ống nghiệm dùng ... tuyenlab
  Máy chăm sóc điểm POCT (p... tuyenlab
  cảnh báo lâm sàng tuyenlab
  [LT] Sán dây bò thanhmaiw.o2
  Kỹ thuật định loài nấm me... ntl011299
  Cung cấp các loại Cuvette... ACTS2019
Hóa sinh - Miễn dịch
Topics: 644 - Posts: 1,757
Last Post: 04-14-2019, 11:57 PM
Huyết học - Truyền máu
Topics: 557 - Posts: 1,927
Last Post: 04-19-2019, 04:04 PM
Vi sinh Y học
Topics: 436 - Posts: 1,119
Last Post: 03-11-2019, 05:00 PM
Ký sinh trùng
Topics: 164 - Posts: 514
Last Post: 04-11-2019, 04:55 PM
Giải phẫu bệnh
Topics: 182 - Posts: 230
Last Post: 08-06-2018, 04:24 PM
Sinh học phân tử
Topics: 19 - Posts: 37
Last Post: 04-19-2019, 02:14 PM
Độc chất học
Topics: 22 - Posts: 93
Last Post: 10-06-2017, 11:09 AM
Xét nghiệm mới
Topics: 36 - Posts: 101
Last Post: 04-27-2018, 04:09 PM
Hóa Thực phẩm
Topics: 20 - Posts: 45
Last Post: 11-21-2016, 03:38 PM
Vi sinh thực phẩm
Topics: 22 - Posts: 51
Last Post: 03-28-2018, 01:16 PM
Hóa chất - thiết bị
Topics: 102 - Posts: 164
Last Post: 03-21-2019, 10:17 AM
Tài liệu Y học
Topics: 518 - Posts: 827
Last Post: 12-23-2018, 05:07 PM
Tài liệu xét nghiệm
Topics: 96 - Posts: 403
Last Post: 04-23-2019, 08:20 PM
Tài liệu ATVSTP
Topics: 22 - Posts: 71
Last Post: 01-08-2019, 02:34 AM
Multimedia Training
Topics: 22 - Posts: 36
Last Post: 07-21-2016, 07:30 PM
Yêu cầu tài liệu
Topics: 94 - Posts: 262
Last Post: 09-24-2018, 10:59 PM
Phòng XN chuẩn
Topics: 9 - Posts: 16
Last Post: 08-16-2018, 11:34 AM
Phòng KN chuẩn
Topics: 4 - Posts: 9
Last Post: 08-17-2017, 10:29 AM
Ngôi nhà chung
Topics: 81 - Posts: 291
Last Post: 12-23-2018, 01:57 PM
Thông báo
Topics: 14 - Posts: 28
Last Post: 01-12-2017, 11:32 PM
Nhân sự - Tuyển dụng
Topics: 18 - Posts: 72
Last Post: 03-14-2019, 01:22 PM
Thắc mắc - Góp ý
Topics: 32 - Posts: 123
Last Post: 01-07-2019, 10:53 PM
Hướng dẫn
Topics: 9 - Posts: 22
Last Post: 07-24-2017, 02:11 PM

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: