Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
Forum stats
Latest posts
Topic Last Sender
  sách xét nghiệm tranminhduc1999
  Huyết học Đông Máu tienden2000@gmail.com
  Số lượng và Độ tập trung ... phanbathanh86
  Bệnh zona phanbathanh86
  CÔNG THỨC MÁU thanh binhh
  thể tích máu thanh binhh
  Máy ly tâm lạnh mikro 200... vietkhoaco
  Máy bơm hút chân không marketing
  Máy vùi mô bệnh phẩm vietkhoaco
  Máy ly tâm ống máu Rotofi... vietkhoaco
  Kỹ thuật cắt lọc bệnh phẩ... vietkhoaco
Hóa sinh - Miễn dịch
Topics: 672 - Posts: 1,803
Last Post: 06-16-2020, 07:29 PM
Huyết học - Truyền máu
Topics: 569 - Posts: 1,964
Last Post: 07-04-2020, 10:38 PM
Vi sinh Y học
Topics: 443 - Posts: 1,134
Last Post: 07-02-2020, 08:32 PM
Ký sinh trùng
Topics: 164 - Posts: 518
Last Post: 04-03-2020, 04:14 PM
Giải phẫu bệnh
Topics: 185 - Posts: 234
Last Post: 06-25-2020, 05:30 PM
Sinh học phân tử
Topics: 20 - Posts: 40
Last Post: 04-12-2020, 10:05 AM
Độc chất học
Topics: 22 - Posts: 93
Last Post: 10-06-2017, 11:09 AM
Xét nghiệm mới
Topics: 35 - Posts: 101
Last Post: 02-24-2020, 12:53 PM
Hóa Thực phẩm
Topics: 20 - Posts: 45
Last Post: 11-21-2016, 03:38 PM
Vi sinh thực phẩm
Topics: 22 - Posts: 51
Last Post: 03-28-2018, 01:16 PM
Hóa chất - thiết bị
Topics: 112 - Posts: 177
Last Post: 06-30-2020, 10:57 AM
Tài liệu Y học
Topics: 517 - Posts: 828
Last Post: 08-18-2019, 12:16 PM
Tài liệu xét nghiệm
Topics: 97 - Posts: 414
Last Post: 7 giờ trước
Tài liệu ATVSTP
Topics: 22 - Posts: 71
Last Post: 01-08-2019, 02:34 AM
Multimedia Training
Topics: 22 - Posts: 36
Last Post: 07-21-2016, 07:30 PM
Yêu cầu tài liệu
Topics: 95 - Posts: 263
Last Post: 09-23-2019, 03:09 PM
Phòng XN chuẩn
Topics: 17 - Posts: 24
Last Post: 12-12-2019, 09:36 AM
Phòng KN chuẩn
Topics: 4 - Posts: 9
Last Post: 08-17-2017, 10:18 PM
Ngôi nhà chung
Topics: 81 - Posts: 291
Last Post: 12-23-2018, 01:57 PM
Thông báo
Topics: 14 - Posts: 28
Last Post: 01-12-2017, 11:32 PM
Nhân sự - Tuyển dụng
Topics: 19 - Posts: 74
Last Post: 07-03-2019, 05:21 PM
Thắc mắc - Góp ý
Topics: 32 - Posts: 123
Last Post: 01-07-2019, 10:53 PM
Hướng dẫn
Topics: 9 - Posts: 22
Last Post: 07-24-2017, 02:11 PM
Rao vặt xét nghiệm
Topics: 0 - Posts: 0
Không có
Rao vặt khác
Topics: 13 - Posts: 13
Last Post: 02-08-2020, 05:23 PM

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: