Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Chỉ định xét nghiệm vi sinh trong thực tế lâm sàng - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-31.html)
+---- Diễn đàn: Tài liệu tiếng Việt (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-35.html)
+---- Chủ đề: Chỉ định xét nghiệm vi sinh trong thực tế lâm sàng (/thread-926.html)Chỉ định xét nghiệm vi sinh trong thực tế lâm sàng - tuyenlab - 12-14-2012

[Image: 28262_visinh.jpg]

Chẩn đoán một trường hợp bệnh truyền nhiễm hay xác định vụ dịch phải dựa vào 3 yếu tố bổ sung cho nhau:

- Lâm sàng : Phát hiện bệnh

- Dịch tễ: Nhận định dịch và phòng chống

- Xét nghiệm: Tìm tác nhân gây bệnh.

download