Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-31.html)
+---- Diễn đàn: Tài liệu tiếng Việt (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-35.html)
+---- Chủ đề: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam (/thread-912.html)

Trang: 1 2


Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - tuyenlab - 12-08-2012

[Image: Screenshot%2520from%25202012-12-07%25202...253A25.png]
RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - thanhdhyhp - 12-08-2012

cam on nhe''


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - antu187 - 02-20-2013

M không tải được các bạn à!


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - tuyenlab - 02-20-2013

(02-20-2013, 02:59 PM)antu187 Đã viết: M không tải được các bạn à!

Sao không tải được, cả 2 link đều tốt mà. chắc máy bạn sao rồi, gửi email của bạn đây mình send vào mail cho


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - phuhmtu - 02-20-2013

link ngon mà có sao đâu. chắc máy tính của bạn chưa cài IDM thôi


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - hoaithuong1992 - 10-14-2013

cám ơn thầy


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - ntdiembvth - 07-24-2014

(02-20-2013, 04:06 PM)tuyenlab Đã viết:
(02-20-2013, 02:59 PM)antu187 Đã viết: M không tải được các bạn à!

Sao không tải được, cả 2 link đều tốt mà. chắc máy bạn sao rồi, gửi email của bạn đây mình send vào mail cho

Nhờ thầy gửi cho em vào email: ntdiembvth@gmail.com
Cám ởn thầy!


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - tuyenlab - 07-25-2014

(07-24-2014, 03:52 PM)ntdiembvth Đã viết: Nhờ thầy gửi cho em vào email: ntdiembvth@gmail.com
Cám ởn thầy!

Check mail


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - MLTH - 10-01-2014

Nhờ thầy gửi cho e vô mail mailetuanhoals@gmail.com. cảm ơn thầy


RE: Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng - Phan Hải Nam - quayvenguoioi_90 - 10-11-2014

cam on cac anh chi