Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA MẶT NẠ VENTURI - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...::: KỸ THUẬT Y HỌC :::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-208.html)
+--- Diễn đàn: Hồi sức - cấp cứu - chống độc (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-209.html)
+--- Chủ đề: QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA MẶT NẠ VENTURI (/thread-7474.html)QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA MẶT NẠ VENTURI - kythuatyhoc.com - 05-14-2021

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO QUA MẶT NẠ VENTURI
I. ĐẠI CƯƠNG
• Thở oxy lưu lượng cao là những là phương pháp sử dụng dụng cụ thở ô
xy đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về dòng chảy của Người bệnh.
•  Nguyên lý Venturi giúp trọn khí lưu lượng cao. Tuy nhiên nồng độ ô xy thường không tăng cao được (thường FiO2 < 60%) do đó rất thích hợp cho Người bệnh COPD.
[Image: LaZBXHG.png]
Hình 1: Nguyên lý của Venturi
II. DỤNG CỤ THỞ OXY
• Mặt nạ Venturi (Hình 1).
• Lưu lượng oxy từ 6-15 Lít/phút
• FiO2 hằng định từ 24-50%
[Image: ncKNq9Q.png]
Hình 2: Mặt nạ Venturi
III. CHỈ ĐỊNH
• Giảm oxy hóa máu mức độ nhẹ / trung bình: PaO2<60mmHg, SaO2<90% (thở oxy phòng)
• Cần nồng độ ô xy chính xác: Người bệnh COPD
IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định tuyệt đối.
V. TIẾN HÀNH THỦ THUẬT
1.  Chuẩn bị
1.1 Dụng cụ
• Mặt nạ Venturi
• Bình làm ẩm nối với hệ thống oxy trung tâm
1.2. Người bệnh
• Người bệnh được giải thích các lợi ích, nguy cơ của thủ thuật. Động viên
Người bệnh hợp tác thở.
• Đảm bảo đường thở thông thoáng
2.  Các bước tiến hành
• Bật oxy nguồn xem có hoạt động không
• Chọn mức FiO2 theo lâm sàng của Người bệnh
• Chọn tốc độ dòng O2 tương ứng (ghi trên mặt nạ)
• Nối mặt nạ vào Người bệnh.
[Image: wGRJmaN.png]
Hình 3: Cách đặt mặt nạ Venturi cho Người bệnh
3.  Đánh giá sau thủ thuật
Đánh giá đáp ứng của Người bệnh sau thở oxy về lâm sàng và khí máu
• Lâm sàng: đánh giá về hô hấp, tim mạch, thần kinh
• Khí máu: các chỉ số PaO2, SaO2, Pa C02…..
• Đánh giá sự dung nạp của Người bệnh với dụng cụ thở oxy.
• Ghi chép hồ sơ thủ thuật.
VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN
Thường không có biến chứng gì nghiêm trọng
• Khô niêm mạc đường thở
• Bội nhiễm vi khuẩn từ dụng cụ thở oxy.