Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Sách Xét Nghiệm - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-31.html)
+--- Chủ đề: Sách Xét Nghiệm (/thread-7109.html)Sách Xét Nghiệm - ivytruong - 03-13-2020

Cho em hỏi ai ở Huế có cuốn KHÁNG SINH- ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH- KĨ THUẬT KHÁNG SINH ĐỒ. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN THƯỜNG GẶP không ạ? Hoặc có file sách cho em xin với ạ.


[Image: book-n-n-mua.jpg]