Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Nguyên lý hoạt động của một số Detector trong sắc ký lỏng và sắc ký khí - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Diễn đàn: Tài liệu ATVSTP (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Diễn đàn: Tài liệu tiếng Việt (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=37)
+---- Chủ đề: Nguyên lý hoạt động của một số Detector trong sắc ký lỏng và sắc ký khí (/showthread.php?tid=70)Nguyên lý hoạt động của một số Detector trong sắc ký lỏng và sắc ký khí - tuyenlab - 01-09-2012

[Image: detector.jpg]
[b]

Giới thiệu về phương pháp sắc ký………………………………………�  �……..1
1. Nguyên lý hoạt động của một số detector trong sắc ký khí…………………....1
1.1 Dectector dẫn nhiệt (thermal conductivity dectector)………………………..3
1.2 Detector ion hóa ngọn lửa (flame-ionization detector)………………………4
1.3 Detector cộng kết điện tử (electron capture dtector):……………………….. 6
1.4 Detector phát xạ nguyên tử (atomic-emission detector):……………………..9
1.5 Detector quang kế ngọn lửa (flame photometric GC detector)………………9
1.6 Detector quang hóa ion (photoionization detector):………………………..11
1.8 Chemiluminescence Spectroscopy:………………………………�  ��……...12
2. Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:………………...13
2.1.  Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:……………...13
2.2 The refractive index detector : đầu dò chiết suất RI………………… 14
2.3 Máy dò huỳnh quang …………………………………………�  �………….15
2.4 Máy dò UV:………………………………………�  �………………………16
3. Các thông số quan trọng của detector:…………………………………�  �…..

[/b]
[b]download[/b]
RE: Nguyên lý hoạt động của một số Detector trong sắc ký lỏng và sắc ký khí - newtech - 01-08-2019

Mình có thể lấy trích dẫn nội dung trong file và đăng lên website bên mình newtechstst.com.vn được không bạn ?