Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
abc - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa sinh - Miễn dịch (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Diễn đàn: Hỏi đáp chung (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=103)
+---- Chủ đề: abc (/showthread.php?tid=6990)abc - phi thuy linh - 05-11-2019

cho mình hỏi tại sao một số xét nghiệm miễm dịch như NSE, TRAb, double test lại sử dụng huyết thanh mà không  được dùng huyết tương ạ