Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
cần mua tủ an toàn sinh học cấp 2 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa chất - thiết bị (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=92)
+---- Diễn đàn: Thiết bị dùng trong xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=94)
+---- Chủ đề: cần mua tủ an toàn sinh học cấp 2 (/showthread.php?tid=6944)cần mua tủ an toàn sinh học cấp 2 - win1985 - 12-26-2018

minh cần mua tủ ATSH cấp 2 <=100 triệu, ace dienm đàn co thể tư vấn cho mình dùng loại nào ổn không ạ

sdt: 0972019123