Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Diễn đàn: Tài liệu Y học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Diễn đàn: Phác đồ Bộ Y tế (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=204)
+---- Chủ đề: Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh (/showthread.php?tid=6943)Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh - tuyenlab - 12-23-2018

[Image: 0UEjW4r.jpg]
Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

download
Trích dẫn:Bấm vào đây để tải

Nguồn: Bộ Y tế