Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Test nhanh HIV hãng SD Hàn Quốc - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa chất - thiết bị (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Chủ đề: Test nhanh HIV hãng SD Hàn Quốc (/showthread.php?tid=6694)Test nhanh HIV hãng SD Hàn Quốc - Thanh Phương Điền - 02-23-2018

Email : vidanmedical1310@gmail.com
web: vidanmedical.com
Hotline : 0938 935 846
[Image: Test-nhanh-SD.jpg]
– Serodia HIV ½ PA – – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test chân tay miệng – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử Heroin – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

– Test thử HIV – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử giang mai – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử HCV – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử HbeAg – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :30 Test / 01 Hộp

– Test thử HbSAG – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test Anti HBs – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test Dengue NS1 – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

-Test Dengue Duo – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
-Test Dengue Igg/Igm – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :10 Test / 01 Hộp