Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Phân biệt Kí sinh trùng sốt rét trên thực tế - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Ký sinh trùng (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=72)
+---- Diễn đàn: Thực hành (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=107)
+---- Chủ đề: Phân biệt Kí sinh trùng sốt rét trên thực tế (/showthread.php?tid=6654)Phân biệt Kí sinh trùng sốt rét trên thực tế - duythuat - 01-18-2018

Khi soi tìm kstsr ta cần nhớ 5 yếu tố sau:
Đối với KSTSR: 1 Nhân,  2 NST,  3 hạt sắc tố 
Đối với HC: 1 có thay đổi kích thích không, 2 có sắc tố HC không(hạt maurer,  hạt schuffner....) xem chi tiết tại đây 
https://www.youtube.com/watch?v=OrVFmjshSSc
video phân biệt kstsr. P.falciparum và P.vax