Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Máy xét nghiệm miễn dich tosoh AIA - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa chất - thiết bị (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=92)
+---- Diễn đàn: Thiết bị dùng trong xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=94)
+---- Chủ đề: Máy xét nghiệm miễn dich tosoh AIA (/showthread.php?tid=6648)Máy xét nghiệm miễn dich tosoh AIA - salesmedical - 01-13-2018

Như title bên em có bán máy miễn dịch của tosoh AIA. Giá thương mại cho bác nào cần
email của em: hoanggia1581991@gmail.com