Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Đọc tiêu bản phết tế bào cổ tử cung - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::KHU VỰC ĐIỀU HÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Thắc mắc - Góp ý (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Chủ đề: Đọc tiêu bản phết tế bào cổ tử cung (/showthread.php?tid=6563)Đọc tiêu bản phết tế bào cổ tử cung - Nguyễn Quý - 08-06-2017

Cho e hỏi Cách biện luận kết quả Tiêu bản phết tế bào cổ tử cung như thế nào ạ