Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Định tính Amphetamin trong nước tiểu - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Hóa sinh - Miễn dịch (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-11.html)
+---- Diễn đàn: Thực hành (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-100.html)
+---- Chủ đề: Định tính Amphetamin trong nước tiểu (/thread-6063.html)Định tính Amphetamin trong nước tiểu - tuyenlab - 06-19-2016

ĐỊNH TÍNH AMPHETAMIN
 
 
I.   NGUYÊN LÝ
 
Sắc ký miễn dịch cạnh tranh: amphetamin trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với amphetamin ở những vị trí gắn kết kháng thể. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. Amphetamin, nếu có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn 300 ng/ml, sẽ không thể bão hòa các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên kit thử. Những phần tử này sẽ bị giữ lại sau đó bởi liên hợp amphetamin bất động và hình thành vạch màu trên vùng kết quả. Vạch màu không được hình thành trên vùng kết quả nếu mức độ amphetamin trên 300 ng/ml vì nó bão hòa được tất cả các vị trí gắn kết của kháng thể kháng amphetamin. Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch màu luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọi là vạch chứng) để chứng tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm tốt.

II.  CHUẨN BỊ
 
1.   Người thực hiện
 
Nhân viên xét nghiệm khoa Hóa sinh.
 
2.   Phương tiện, hóa chất
 
Hóa chất:

-   Thanh thử amphetamin

-   Hóa chất được bảo quản ở  25 – 30oC, hạn sử dụng theo ngày ghi trên hộp.
 
3.   Người bệnh

Nước tiểu; bảo quản ở 2 – 8oC, ổn định trong vòng 7 ngày; bảo quản ở 25 – 30oC, ổn định trong vòng 2 ngày.
 
4.   Phiếu xét nghiệm
 
Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1.   Lấy bệnh phẩm

Nước tiểu.

2.   Tiến hành kỹ thuật

2.1. Chuẩn bị hóa chất

Chuẩn bị thanh thử amphetamin.

2.2. Tiến hành kỹ thuật

-   Nhúng ướt thanh thử vào nước tiểu

-   Đọc kết quả sau 5 phút:
 
+    Dương tính: xuất hiện một vạch ở vị trí C

+    Âm tính: xuất hiện hai vạch ở vị trí C và T

-   Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được chuyển vào phần mềm quản lý dữ liệu hoặc vào sổ lưu kết quả (tùy thuộc vào điều kiện của phòng xét nghiệm).

-   Trả kết quả cho khoa lâm sàng, cho người bệnh

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
 
1.  Giá trị bình thường: Âm tính
 
2.  Dương tính: sử dụng các loại thuốc có chứa amphetamin.

V.  NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

1.   Trước phân tích

Nước tiểu của người bệnh phải lấy đúng kỹ thuật, không lẫn máu, mủ.

Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/ phòng, số giường…). Các thông tin này phải khớp với các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm. Nếu không đúng: hủy và lấy lại mẫu.

2.   Trong phân tích

Mẫu bệnh phẩm của người bệnh chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cẩu của quy trình kiểm tra chất lượng.

3.   Sau phân tích

Phân tích kết quả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm khác của chính người bệnh đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm đó.

Theo quyết định số: 320 /QĐ-BYT ngày 23 tháng 01 năm 2014