Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Giáo trình bách khoa thư bệnh học (NXB GIÁO DỤC) - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Giải phẫu bệnh (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-73.html)
+---- Diễn đàn: Lý thuyết (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-109.html)
+---- Chủ đề: Giáo trình bách khoa thư bệnh học (NXB GIÁO DỤC) (/thread-5677.html)Giáo trình bách khoa thư bệnh học (NXB GIÁO DỤC) - lehoangdat123 - 01-12-2016

Mình tìm được cuốn này,cuốn này khá hay và bổ ích,gồm 3 tập khác nhau,số lượng trang thì đồ sộ,học dần nha mấy mem

Tài liệu gồm 3 tập
Tập 1 : 403 trang
Tập 2: 502 trang
Tập 3: 562 trang

Các ban có thể tải về tại: Giáo trình bách khoa thư bệnh học (NXB GIÁO DỤC)