Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
chu kỳ kinh nguyệt - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Huyết học - Truyền máu (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-70.html)
+--- Chủ đề: chu kỳ kinh nguyệt (/thread-5305.html)chu kỳ kinh nguyệt - truongtai - 08-29-2015

anh chị cho em hỏi.thời gian 'an toàn' là khoảng thời gian chắc chắn không có hiện tượng phóng noãn. nhưng sao trong hình trong sách theo phương pháp của Ogino và Knaus lại nói phóng noãn là an toàn ạ. ko thấy nó ngược quá.
[/size][/font]