Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Câu hỏi Huyết Học, truyền máu - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Huyết học - Truyền máu (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-70.html)
+--- Chủ đề: Câu hỏi Huyết Học, truyền máu (/thread-5026.html)Câu hỏi Huyết Học, truyền máu - shinlee - 05-04-2015

Có ai tl giúp mình câu này với..cảm ơn các bạn nhiều ak..
Một BN nhóm máu A..vì tình trạng khẩn cấp nên ở tuyến dưới truyền một lượng nhóm máu O..Khi chuyển lên tuyến trên, định lại nhóm máu lại là O..vậy cần phải xử lý như nào khi BN này cần phải tiếp tục truyền máu[/size]


RE: Câu hỏi Huyết Học, truyền máu - xuantienXNYH - 05-13-2015

Có thể là ở tuyến dưới định nhóm máu bị sai sót. theo mình biết thì ở tuyến trên, để khẳng định nhóm máu của một bệnh nhân người ta phải làm song song 2 KT định nhóm máu trên dá men và trong ống nghiệm.


RE: Câu hỏi Huyết Học, truyền máu - klxn - 07-08-2015

(05-04-2015, 04:07 PM)shinlee Đã viết: Có ai tl giúp mình câu này với..cảm ơn các bạn nhiều ak..
Một BN nhóm máu A..vì tình trạng khẩn cấp nên ở tuyến dưới truyền một lượng nhóm máu O..Khi chuyển lên tuyến trên, định lại nhóm máu lại là O..vậy cần phải xử lý như nào khi BN này cần phải tiếp tục truyền máu[/size]

Ta cứ tự tin định nhóm bằng 2 phương pháp HC mẫu và HT mẫu nếu trùng khớp thì kết luận thôi. Còn chưa tự tin thì tự đi xuống bệnh phòng lấy máu trực tiếp bệnh nhân hỏi họ ở tuyến dưới truyền máu ở chỗ nào thì đừng lấy máu chỗ đó mà lấy ở nơi khác rùi về làm lại thử đôi khi điều dưỡng họ lấy ở chỗ vừa truyền máu nên gây hiện tượng nm giả.