Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
giải đáp thắc mắc - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Huyết học - Truyền máu (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-70.html)
+---- Diễn đàn: Lý thuyết (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-101.html)
+---- Chủ đề: giải đáp thắc mắc (/thread-4387.html)giải đáp thắc mắc - vũ thị thủy - 11-05-2014

tại sao thiếu sắt thì hồng cầu nhỏ còn thiếu acid folic thì hồng cầu to?


RE: giải đáp thắc mắc - nhokbingok - 12-03-2014

mình nghĩ là acid folic có vai trò trong quá trình biệt hoá dogf HC nên khi thiếu a folic HC biệt hoá kém nên sẽ to. Còn Fe k tgia biệt hoá, là thành phần qtrong. Thiếu Fe thi Hc sẽ nhỏ và nhược sắc