Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
máy sinh hóa bán tự động BS 3000 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa chất - thiết bị (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=92)
+---- Diễn đàn: Thiết bị dùng trong xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=94)
+---- Chủ đề: máy sinh hóa bán tự động BS 3000 (/showthread.php?tid=3588)máy sinh hóa bán tự động BS 3000 - phamthithao - 03-28-2014

thầy cho em xin tài liệu chuẩn máy sinh hóa bán tự động BS 3000 đc ko ak.e cảm ơn !!!