Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
tách chiết RNA - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Sinh học phân tử (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-74.html)
+---- Diễn đàn: Hỏi đáp chung (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-114.html)
+---- Chủ đề: tách chiết RNA (/thread-3548.html)tách chiết RNA - heokon shmily 1993 - 03-06-2014

Thầy ơi cho em hỏi:
1. các loại hóa chất sử dụng trong tách chiết DNA và RNA từ mẫu máu là gì, vai trò của mỗi loại trong tách chiết DNA, RNA?
2. trong tách chiết DNA và RNA có điểm gì giống và khác nhau?
em xin cảm ơn thầy và mọi người trước ạ ( em đang làm bài thu hoạch phải nộp gấp mà tìm tài liệu mã không thấy, mong được trả lời sớm)


RE: tách chiết RNA - tuyenlab - 03-07-2014

(03-06-2014, 05:24 PM)heokon shmily 1993 Đã viết: Thầy ơi cho em hỏi:
1. các loại hóa chất sử dụng trong tách chiết DNA và RNA từ mẫu máu là gì, vai trò của mỗi loại trong tách chiết DNA, RNA?
2. trong tách chiết DNA và RNA có điểm gì giống và khác nhau?
em xin cảm ơn thầy và mọi người trước ạ ( em đang làm bài thu hoạch phải nộp gấp mà tìm tài liệu mã không thấy, mong được trả lời sớm)

Em tham khảo trong cuốn Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử này nhé: http://xetnghiemdakhoa.com/diendan/showthread.php?tid=63