Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Chuyên khảo HIV 2007 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu Y học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-30.html)
+---- Diễn đàn: Tài liệu tiếng Việt (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-33.html)
+----- Diễn đàn: YTCC-YHDP (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-157.html)
+----- Chủ đề: Chuyên khảo HIV 2007 (/thread-1692.html)Chuyên khảo HIV 2007 - phuhmtu - 03-15-2013

Đây là cuốn sách rất bổ ích về HIV do nhóm chuyên gia nghiên cứu về HIV ở Châu Âu và Bắc Mỹ thực hiện. Không chỉ cập nhật về kiến thức và tổng hợp kiến thức về HIV từ cơ bản cho đến HAART mà cuốn sách còn đưa ra những kinh nghiệm bản thân trong chăm sóc và điều trị HIV.

Không chỉ những người có H mới cần quan tâm đến HIV mà mỗi chúng ta hãy cùng chung tay vào công tác dự phòng HIV vì một xã hôi tươi đẹp !