Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 193 Vote(s) - Trung bình 2.79
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[TH] Chẩn đoán vi nấm Cryptococcus neoformans
#1
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS1. Bệnh phẩm.

Thường là dịch não tuỷ, ngoài ra có thể Tuỳ là: đờm, chất hút phế quản, sinh thiết cơ quan hoặc bướu.

2. Khảo sát trực tiếp

- Quan sát trực tiếp với mực tàu: hoà tan một giọt bệnh phẩm với một giọt mực tàu rồi đem quan sát dưới kính hiển vi, thấy những tế bào men, xung quanh có một bào tử bao dày sáng
[Image: Cryptococcus.jpg]
Hình ảnh quan sát với mực tàu
- Các mẫu sinh thiết được xử lý theo phương pháp mô học.

3. Cấy nấm.

- Bệnh phẩm được cấy trong môi trường Sabouraud có Chloramphenicol ủ 370C và 25oC. Sau 2-3ngày vi nấm mọc to thành khuẩn lạc nhão, màu vàng nâu nhạt, khảo sát lứa cấy dưới kính hiển vi thấy nhiều tế bào men có nang
[Image: Cryptococcus_neoformans_SAB_Plates.jpg]


4. Gây nhiễm cho thú nuôi.


- Chích bệnh phẩm hoặc lứa cấy vào não hay màng bụng của chuột bạch. Khi chuột chết, lấy nội tạng của chuột khảo sát trực tiếp và cấy vào môi trường Sabouraud thấy tế bào men có nang.


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: