Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 152 Vote(s) - Trung bình 2.71
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[TH] Chẩn đoán vi nấm Aspergillus
#1
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS


Có nhiều loại Aspergillus có khả năng gây bệnh như A. fumigatus, A. nidulans, A. flavus, A. niger, A. terreus.

1. Bệnh phẩm.
Tuỳ thể bệnh ta có nhiều dạng bệnh phẩm: đờm, giác mạc, da tai, mủ ở tai, sinh thiết phổi, sinh thiết cơ quan...

2. Khảo sát trực tiếp
- Đờm: nhuộm Gram, soi tươi với KOH 20%
- Mủ: nhuộm Gram, soi tươi với NaCl 0,9%
- Giác mạc: soi tươi với NaCl 0,9%
- Da tai: soi tươi với KOH 20%
- Sinh thiết cơ quan: xử lý theo phương pháp mô học.
Trên tất cả các loại bệnh phẩm thấy có nhiều sợi tơ nấm d=4-5μm, phân nhánh, phân vách. Khi phân nhánh, nhánh phụ tạo với nhánh chính góc 45o, đôi khi thấy đầu bào đài, tiểu bào đài và bào tử.

3. Cấy nấm.
Bệnh phẩm được cấy trong môi trường Sabouraud có hay không có Chloramphenicol ủ 37oC và phòng thí nghiệm. Sau 3-4ngày vi nấm sẽ mọc thành khuẩn lạc, cấy chuyển sang môi trường đặc biệt để cấy vi nấm Aspergillus đó là môi trường Czapek. Khuẩn lạc nấm sẽ phát triển và mỗi loại sẽ có đặc điểm khác nhau dực vào đó để định danh.
Trong chẩn đoán bệnh vi nấm nhiệt độ cấy quan trọng để phân biệt vi nấm Aspergillus gây bệnh với Aspergillus hoại sinh.

[Image: aspergillus.jpg]

Một số hình ảnh nấm Aspergillus

[Image: aspergillus+19-8.jpg]

[Image: Aspergillus-3.JPG]

[Image: 395397-Aspergillus-alliac-M.jpg]

[Image: 395397-Aspergillus-alliaCYA.jpg]


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: