Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 45 Vote(s) - Trung bình 2.6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429
#1
Thời gian vừa qua chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều bệnh viện và cơ sở y tế xây dựng hệ thống QLCL. Chúng tôi đã trực tiếp làm việc cùng các khoa xét nghiệm xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ đáp ứng theo các yêu cầu trong 12 chương của bộ tiêu chí. Đến nay đã có một số bệnh viện được đánh giá theo bộ tiêu chí 2429. Các chuyên gia đều đánh giá rất cao về hệ thống tài liệu, hồ sơ mà các bệnh viện đã xây dựng được. Hiện nay nhu cầu các bệnh viện xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu của 2429 là rất lớn. 

Mặc dù hầu hết các khoa XN đã có nhân viên tham gia tập huấn các lớp đào tạo về QLCL để xây dựng hệ thống QLCL cho khoa. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết chung. Khi bắt tay vào viết cụ thể sẽ không biết phải viết Sổ tay chất lượng thế nào? Sổ tay lấy mẫu ra làm sao? Các quy trình quản lý thế nào? Các biểu mẫu có những gì?...Mặc dù rất muốn đến từng viện hướng dẫn, tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian nên chúng tôi không thể đến tất cả các viện hướng dẫn chi tiết được. Do vậy chúng tôi đã xây dựng một bộ tài liệu đầy đủ, chi tiết và tương đối phù hợp cho hầu hết các bệnh viện để áp dụng.

Bộ tài liệu bao gồm:
[Image: tai-lieu-2429.jpg]
05 cuốn sổ tay:
Sổ tay chất lượng, sổ tay dịch vụ khách hàng (sổ tay lấy mẫu), sổ tay An toàn, sổ tay giá trị tham chiếu, sổ tay giá trị báo động.
[Image: so-tay.jpg]
34 quy trình quản lý:
Được phân theo 12 chương của bộ tiêu chí 2429.
[Image: quy-trinh-ql.jpg]
Với hơn 130 biểu mẫu khác nhau đi kèm của các quy trình quản lý.
[Image: bieu-mau.jpg]
Đặc biệt chúng tôi đã xây dựng bộ danh mục Bảng mã tài liệu hệ thống QLCL. Với bảng mã này mỗi sổ tay, quy trình và biểu mẫu đề có một mã riêng giúp các PXN dễ dàng quản lý và áp dụng.
Với bộ tài liệu rất chi tiết và đầy đủ này các khoa chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chút cho phù hợp thực tế công việc của khoa và bệnh viện. Sau đó áp dụng vào, hoàn thiện các biếu mẫu để thiết lập thành 26 bộ hồ sơ đáp ứng yêu cầu trong 12 chương của bộ tiêu chí 2429.

Để có được bộ tài liệu đầy đủ này các đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

ĐT: 0899.28.07.86 - Email: chatluongxetnghiem@gmail.com
Cao Văn Tuyến/ 0978.336.115.
Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.
Để tải trước danh mục tài liệu hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429 các bạn truy cập vào đây:

Để hỗ trợ các PXN trong quá trình áp dụng và vận hành bộ tài liệu hệ thống QLCL này chúng tôi có bài: Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 . Các PXN đã, đang và sẽ sử dụng bộ tài liệu này của chúng tôi có thể tham khảo để áp dụng.


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: