Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 73 Vote(s) - Trung bình 2.71
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[SOPs] Định lượng Thymidine Kinase (TK)
#1
ĐỊNH LƯỢNG THYMIDINE KINASE (TK)

I. NGUYÊN LÝ
Xét  nghiệm  LIAISON®  Thymidine  Kinase  là  một  xét  nghiệm  miễn dịch hóa phát quang cạnh tranh hai bước gián tiếp để  định lượng TK trong huyết  thanh  và  huyết  tương  EDTA.  Xét  nghiệm  được  sử  dụng  phản  ứng enzyme  ban  đầu  trong  đó  TK  trong  mẫu  chuyển  đổi  AZT  (3’-azido-3’-deoxythymidine)  thành  AZTMP  (3’-azido-3’-deoxythymidine  mono phosphate), xét nghiệm này tuân theo xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh cho phản ứng định lượng AZTMP. Lượng AZT được chuyển đổi thành AZTMP sẽ giúp định lượng được lượng TK có mặt trong mẫu. Trong xét nghiệm này, 50 µL mẫu được ủ với 100 µL dung dịch đệm 1, 20 µL dung dịch đệm 2, và 20  µL  dung  dịch  có  chứa  hạt  từ  phủ  kháng  thể  đa  dòng  kháng  AZTMP. Kháng thể  IgG thỏ  kháng dê, sau đó kháng thể  đa dòng dê kháng AZTMP được phủ  lên pha rắn. Quá trình này được ủ  trong 40 phút và sau đó 100 µL chất đánh dấu được thêm  vào, AZTMP  gắn với dẫn  xuất isoluminol  được thêm vào. Trong suốt lần  ủ  đầu tiên, AZTMP kết hợp pha rắn. Sau 20 phút ủ, những nguyên liệu không liên kết được loại bỏ  trong chu trình rửa. Cơ chất được thêm vào và phản ứng hóa phát quang được bắt đầu. Tín hiệu ánh sáng được đo bởi bộ  phận nhân quang dưới dạng đơn vị  quan hệ  ánh sáng (RLU) và tỷ  lệ  nghịch với nồng độ  TK có mặt trong chất chuẩn, chất kiểm chuẩn và trong mẫu.

II. CHỈ ĐỊNH
Định lượng Thymidine Kinase trong huyết thanh rất cần thiết cho tiên lượng và theo dõi điều trị ở người bệnh bệnh máu ác tính.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ
1. Ngƣời thực hiện
01 Cán bộ đại học chuyên ngành Hóa sinh và một KTV.

2. Phương tiện, hóa chất 
2.1. Phương tiện
- Các máy phân tích miễn dịch như: LIAISON và LIAISON XL;
- Máy ly tâm;
- Tủ lạnh để bảo quản hóa chất, chất hiệu chuẩn, QC, mẫu bệnh phẩm;
- Pipet các loại, ống sample cup, sample tuýp;
- Ống nghiệm, đầu côn xanh và vàng;
- Giá đựng ống nghiệm.
2.2. Hoá chất
- Pha rắn – hạt từ (2.4 mL): Hạt từ phủ kháng thể thỏ và dê, dung dịch đệm, BSA 0.1%, Natri Azide 0.09%, pH 7.4.
-  Kháng thể  liên hợp (12 mL):  Dẫn xuất isoluminol trong dung dịch đệm, 0.2% BSA, 0.09% NaN3, pH 7.4.
-  Dung dịch đệm 1 (12 mL):  Dung dịch đệm, pH 7.4 với cofactor và kháng thể IgG của thỏ và dê, 0.1% ProClin 300.
- Dung dịch đệm 2 (1.2 mL): Dung dịch đệm, pH 4.5.
-  Chất chuẩn 1 (bột đông khô): Huyết thanh người, NaN0.09% và TK. Hoàn nguyên trong 1 mL nước cất hoặc nước đã loại ion. Hút và bảo quản dung dịch chất chuẩn ở -20oC.
-  Chất chuẩn 2 (bột  đông khô): Huyết thanh người, NaN0.09% và TK. Hoàn nguyên trong 1 mL nước cất hoặc nước đã loại ion. Hút và bảo quản dung dịch chất chuẩn ở -20oC.

2.3. Các dụng cụ tiêu hao khác
- Găng tay, khẩu trang, nước rửa tay, khăn lau tay;
- Bông , cồn sát trùng, bơm kim tiêm lấy máu.

3. Người bệnh
- Cần giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh về mục đích của xét nghiệm.
- Người bệnh cần phối hợp để lấy máu theo đúng yêu cầu về thời gian và số lượng.

4. Phiếu xét nghiệm
Thực hiện theo y lệnh của bác sỹ lâm sàng trên phiếu xét nghiệm 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Lấy bệnh phẩm
-  Thực  hiện  trên  mẫu:  Dùng  mẫu  huyết  thanh  hoặc  huyết  tương EDTA. 
-  Tính ổn định của mẫu:  Mẫu có thể ổn định trong vòng 48h ở 2-8oC, hoặc bảo quản ở (-20oC hoặc thấp hơn) trong 3 tháng. Mẫu cần được rã đông và trộn đều trước khi xét nghiệm. Tránh rã đông nhiều lần.

2. Tiến hành kỹ thuật
2.1. Chuẩn bị máy phân tích
-  Dựng đường chuẩn: dựa trên chuẩn 2 điểm với các nồng độ  chuẩn khác nhau. Dựng lại đường cong chuẩn sau 14 ngày. Ngoài ra, cần phải hiệu chuẩn lại trong các trường hợp sau: thay đổi số  lot hoá chất, thay thế  các bộ phận của máy, QC hàng ngày bị ngoài khoảng tham chiếu.
-  Phân tích QC: ở  cả  2 nồng độ. Khi QC đạt mới tiến hành phân tích mẫu.

2.2. Phân tích mẫu
- Mẫu bệnh phẩm nên được tiến hành phân tích trong vòng 2 giờ.
-  Đánh  số  (hoặc  ID  của  người  bệnh);  chọn  test  và  vận  hành  theo protocol máy sẽ tự động phân tích.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
Mẫu huyết thanh từ  98  người bệnh  có sức khỏe tốt được lặp lại xét nghiệm 2 lần với xét nghiệm LIAISON Thymidine Kinase 

  Dải tham chiếu:  2.0 – 7.5 U/L

VII. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ
- Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả khi:
Các xét nghiệm được thực hiện không bị  ảnh hưởng bởi cholesterol (tối đa 500 mg/dL), mẫu tán huyết (tối đa 500 mg/dL), bilirubin (tối đa 20 mg/dL), và triglyceride (tối đa 3.000 mg/dL).
-  Xử  trí:  Khi lấy máu tránh gây vỡ  hồng cầu, mẫu bị  vỡ hồng cầu nên lấy mẫu máu khác thay thế.

Nguồn: Quyết định 3336/QĐ-BYT 


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: