Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 68 Vote(s) - Trung bình 2.76
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[SOPs] Rửa sản phẩm tế bào gốc sau bảo quản bằng phương pháp thủ công
#1
RỬA SẢN PHẨM TẾ BÀO GỐC SAU BẢO QUẢN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
(Washing cryopreserved stem cell 
products by manual method)

I. NGUYÊN LÝ
- Dựa theo nguyên ly tâm phân lớp theo tỷ trọng và ép tách để loại bỏ các thành phần như DMSO, huyết sắc tố và các mảnh vỡ tế bào… trong khối tế bào gốc sau bảo quản đông lạnh.
- Nguồn gốc kỹ thuật: Theo tài liệu AABB (American Association of Blood Bank).

II. CHỈ ĐỊNH
Các sản phẩm tế bào gốc vừa rã đông sau bảo quản đông lạnh.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện
- Kỹ thuật viên đã được đào tạo thực hiện quy trình;

2. Thiết bị, dụng cụ
- Máy ly tâm;
- Bộ túi rửa chuyên dụng;
- Túi đựng chất thải.

3. Môi trường, hoá chất
Dung dịch rửa sử dụng các loại: Huyết tương, Albumin hoặc nước muối sinh lý NaCl 0,9%;

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Chuẩn bị dung dịch rửa
Thể tích (V) dung dịch rửa được tính bằng công thức:
V rửa = V mẫu × tỷ lệ hòa loãng + V sản phẩm + 30 (ml)

2. Chuẩn bị bộ túi rửa chuyên dụng
- Kiểm tra bộ túi trước khi mở;
- Mở bộ túi và đóng tất cả các kẹp;
- Kết nối bộ túi với túi chứa sản phẩm trong điều kiện vô trùng;
- Kết nối bộ túi với dung dịch rửa trong điều kiện vô trùng;
- Kết nối bộ túi với túi chứa mẫu đầu vào. 

3. Rã đông và kết nối túi mẫu với bộ túi rửa

4. Chuẩn bị và thực hiện ly tâm phân lớp

5. Thu sản phẩm
- Ép phần dung dịch trong sang túi chất thải;
- Giữ lại thể tích sản phẩm bằng thể tích ban đầu.

6. Lặp lại bước 4 và 5 nếu có chỉ định rửa lần 2

7. Kết thúc rửa
- Thu túi sản phẩm;
- Lấy mẫu xét nghiệm đánh giá kết quả;
- Thu dọn dụng cụ.
Chú ý: Chất lượng của tế bào đã được rửa phải được kiểm soát, bằng quy trình được phê duyệt trước khi truyền cho người bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Allison Hubel. Cryopreservation of cellular therapy products. Cellular Therapy


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: