Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 52 Vote(s) - Trung bình 2.63
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[SOPs] Rửa sản phẩm tế bào gốc sau bảo quản bằng máy tự động
#1
RỬA SẢN PHẨM TẾ BÀO GỐC
SAU BẢO QUẢN BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG
(Washing cryopreserved stem cell 
products using automated system)

I. NGUYÊN LÝ
- Dựa trên nguyên lý ly tâm phân lớp theo tỷ trọng và cảm biến màu, hệ thống máy sẽ loại bỏ các thành phần như DMSO, huyết sắc tố và các mảnh vỡ tế bào… trong khối tế bào gốc sau bảo quản đông lạnh.
- Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình hướng dẫn của các hãng máy sử dụng và tài liệu AABB (American Association of Blood Bank).

II. CHỈ ĐỊNH
Các loại tế bào gốc vừa rã đông sau bảo quản đông lạnh.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
- Kỹ thuật viên đã được đào tạo thực hiện quy trình;

2. Thiết bị, dụng cụ
- Nguồn điện, hệ thống máy;
- Bộ kit rửa;
- Túi đựng chất thải.

3. Môi trƣờng, hoá chất
- Dung dịch rửa sử dụng các loại: Huyết tương, albumin hoặc nước muối sinh lý NaCl 0,9%;

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Chuẩn bị dung dịch rửa
Thể tích (V) dung dịch rửa được tính bằng công thức:
- V rửa = V mẫu × tỷ lệ hòa loãng + V sản phẩm + 30 (ml)
(nếu rửa bằng quy trình chuẩn - standard wash)
Hoặc:
- V rửa = V mẫu × tỷ lệ hòa loãng + V sản phẩm + 250 (ml)
(nếu rửa bằng quy trình high wash)

2. Chuẩn bị bộ kit và lắp vào máy
- Kiểm tra kit trước khi mở để đảm bảo sử dụng đúng loại kit
- Mở kit đóng tất cả các kẹp
- Kết nối kít với túi chứa sản phẩm trong điều kiện vô trùng.
- Kết nối kít với dung dịch rửa trong điều kiện vô trùng.

3. Cài đặt thông số và lắp vào máy
- Cài đặt các thông số cho máy: thể tích mẫu đầu vào, sản phẩm đầu ra, dung dịch rửa;
- Tiến hành lắp kit theo hướng dẫn của màn hình hoặc sơ đồ.

4. Mồi hệ thống

5. Rã đông và kết nối túi mẫu với kít
- Rã đông mẫu tế bào gốc trong bể cách thủy ở 37oC;
- Kết nối mẫu sau rã đông với kít.

6. Chạy máy tự động và theo dõi trong quá trình chạy

7. Kết thúc chạy máy
- Tháo bộ kít ra khỏi máy;
- Tách rời và thu túi sản phẩm;
- Lấy mẫu kiểm tra kết quả;
- Thu dọn dụng cụ.
Chú ý: Chất lượng của tế bào đã được rửa phải được kiểm soát, bằng quy
trình được được phê duyệt trước khi truyền cho người bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Allison Hubel. Cryopreservation of cellular therapy products. Cellular Therapy


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: