Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 60 Vote(s) - Trung bình 2.62
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

[SOPs] Đông lạnh khối tế bào gốc bằng hệ thống hạ nhiệt độ
#1
ĐÔNG LẠNH KHỐI TẾ BÀO GỐC
BẰNG HỆ THỐNG HẠ NHIỆT ĐỘ
(Cryopreservation of stem cell 
concentrate using automated freezing system)

I. NGUYÊN LÝ
- Đưa nhiệt độ khối tế bào gốc sau khi xử lý +4oC về -90oC tránh làm tổn thương và chết do sốc nhiệt trước khi lưu giữ trong nitơ lỏng.
- Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình hướng dẫn của hãng Thermogenetics và AABB (American Association of Blood Bank).

II. CHỈ ĐỊNH
Các loại tế bào gốc trước khi lưu bảo quản ở điều kiện nitơ lỏng.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện
- Kỹ thuật viên đã được đào tạo thực hiện quy trình;
- Được trang bị các dụng cụ bảo hộ chuyên dụng khi tiếp xúc với nitơ lỏng.

2. Thiết bị, dụng cụ
- Máy hạ nhiệt độ theo chương trình có kết nối với máy tính;
- Bình cấp nitơ lỏng cho máy hạ nhiệt độ;
- Giá đỡ cat-set;
- Bộ dụng cụ bảo hộ khi tiếp xúc với nitơ lỏng.

3. Môi trường, hoá chất
- Nitơ lỏng cho hạ lạnh và lưu trữ tế bào.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Chuẩn bị máy
- Đưa áp suất bình cấp nitơ lỏng về khoảng 20-30psi và kết nối với máy;
- Bật máy hạ nhiệt độ, khởi động phần mềm TF trên màn hình:
+ Chọn phần mềm hạ nhiệt độ khối tế bào gốc
+ Chọn chương trình hạ nhiệt độ theo loại tế bào gốc;

2. Chuyển mẫu vào buồng hạ nhiệt
- Đặt cat-set chứa mẫu tế bào gốc lên giá đỡ của buồng hạ nhiệt độ;
- Đặt đầu cảm ứng nhiệt độ của mẫu tiếp xúc với khối tế bào gốc; 
- Mở van cấp nitơ vào máy hạ lạnh;
- Nhấn nút “Start” để chạy chương trình.

3. Thực hiện và theo dõi trong quá trình chạy máy
- Thực hiện chu trình hạ nhiệt theo các bước (thiết lập theo loại tế bào gốc);
- Theo dõi các bất thường trong quá trình chạy (cảnh báo bằng còi và sơ đồ hạ nhiệt được hiển thị);
- Kết thúc chạy máy nhấn nút “Stop”;
- Nhấn nút “Back” trên máy hạ nhiệt độ và khóa van cấp nitơ cho máy.

4. Chuyển mẫu lưu giữ đông lạnh
- Mở buồng hạ nhiệt độ của máy;
- Lấy cat-set chứa mẫu tế bào gốc đã đông lạnh đặt vào vị trí trên giá cài;
- Đặt giá cài cat-set vào hệ thống bình lưu trữ;

5. Hoàn thiện hồ sơ và thu dọn dụng cụ
- Lưu file và in chương trình theo dõi chạy máy;
- Thoát chương trình tắt máy và vệ máy và thu dọn dụng cụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Allison Hubel. Cryopreservation of cellular therapy products. Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation. Bethesda, MD:AABB, 2009, chapter 28, p.342- 357. 

2. Kelvin G.M.Brockbank, James C.Covault, Michael J.Taylor. A guide to cryopreservation techniques. Cryopreservation manual by Artisan technology group-Thermo Scientific corp, 2003.


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: