Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 66 Vote(s) - Trung bình 2.64
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

chọn lựa, sắp xếp ưu tiên các mẫu phân khi làm xét nghiệm
#1
a/c cho e hỏi câu này với ạ!
Chọn lựa, sắp xếp ưu tiên các mẫu phân khi xét nghiệm(giải thích)
1.phân rắn, đen
2.phân có khuôn,đen
3.phân có nhiều chất nhầy, vàng nâu
4.phân nhầy ,nhớt, có máu tươi
5.phân có khuôn, có máu tươi
6.phân lỏng,nâu
7.phân lợm cợm, vàng nâu, nhiều chất nhày
8.phân nhiều máu, không thấy rõ màu sắc, có khuôn
9.phân lỏng như nước
10.phân trắng cứt cò.


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: