Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 186 Vote(s) - Trung bình 2.56
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Máy phân tích khí máu GEM Primer 3000
#1
[Image: GEM.jpg]


Máy phân tích khí máu - GEM Primer 3000


Model: GEM Primer 3000
Hãng sản xuất:Instrument Laboratory
Các phân tích thực hiện được:
· pH, PCO2, PO2
· Ca++, Na+, K+
· Glucose, Lactate
· Hct
· CO-Oximetry(*)
· PT, APTT, ACT, ACT-LR(**)

(*): Nếu có kết nối GEM OPLTM hoặc module 682 CO-Oximeter
(**): Nếu có kết nối với module GEM PCLTM Coagulation
Công nghệ vượt trội
GEM Premier 3000 có các đặc điểm của công nghệ kỹ thuật dựa trên các cảm biến sinh học, Cartridge, kiểm soát chất lượng v quản lý thơng tin để cung cấp một hệ thống đơn giản, đáng tin cậy, v

à hiệu suất vượt trội.
Chỉ với GEM Premier 3000 mang đến:
- Cảm biến sinh học Planar đ được cấp bằng sáng chế độc quyền cho việc phân tích các thông số pH, khí máu, điện giải, tỷ lệ thể tích huyết cầu (Hematocrit), Glucose và Lactate.
- Duy nhất sử dụng công nghệ Cartridge đa chức năng, đa test thử dùng một lần.
- Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng thông minh iQMTM – một hệ thống quản lý chất lượng tự động tuyệt vời.
- GEMwebTM – Bước đột phá về hệ thống quản lý từ xa đ được cấp bằng sáng chế độc quyền.

SO SÁNH VỚI CÁC MÁY PHÂN TÍCH TRUYỀN THỐNG:
GEM Premier 3000 Sự tương quan (1) Hệ số thay đổi (2)
Các phân tích r Tham khảo Mức thấp Mức cao
PH 0.992 IL 1745 0.006 SD 1.010 SD
pCO2 0.992 IL 1745 3.6% 2.3%
pO2 0.998 IL 1745 1.5% 2.6%
Na+ 0.953 IL 1745 1.1% 0.9%
K+ 0.968 IL 1745 1.6% 1.0%


Ca++ 0.955 IL 1745 2.2% 1.8%
Glucose 0.997 V ITROS® 3.4% 2.6%
Lactate 0.992 V ITROS® 3.9% 3.0%
Hct 0.979 IL 1745 1.1% 1.5%
(1): Sự tương quan giữa GEM Premier 3000 so với các máy phân tích tham khảo.
(2): Hệ số thay đổi của các kiểm tra trên hơn 20 cartridge có hạn sử dụng 3 tuần (tổng cộng 450 mẫu mỗi mức).
Hiệu năng phân tích xuất sắc
- GEM Premier 3000 cho kết quả phân tích tốt nhất so với các hệ thống truyền thống.

Chi phí hợp lý - hiệu quả cao
- Chi phí tương đương so với các hệ thống phân tích truyền thống, nhưng GEM Premier 3000 có thể tiết kiệm nhân lực đáng kể.
- Công nghệ Cartridge sử dụng một lần mang đến sự thuận lợi trong quản lý, kiểm kê, dự trù chi phí cho nguyên liệu và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào ngoài dự trù.
- Các hệ thống phân tích khí máu truyền thống luôn yêu cầu người sử dụng phải có kiến thức và kỹ năng tốt trong vận hành, bảo hành và sửa chữa. Việc quản lý ngân sách kiểm kê khá phức tạp và tốn kém, không dự trù trước được hết và có thể phải thay thế phụ kiện hư hỏng pht sinh trong qu trình sử dụng.

Bước đột phá trong việc kiểm soát chất lượng bằng hệ thống quản lý thơng

minh IQMTM
- GEM Premier 3000 hội tụ hệ thống quản lý chất lượng thông minh mang tính cách mạng đột phá (iQM). iQM là hệ thống kiểm soát chất lượng tự động hoá không cần có sự can thiệp của con người. Phần mềm đ được cấp bằng sáng chế của iQM chạy trên thời gian thật, tự động chẩn đoán lỗi tự động, sửa chữa các sự cố bất thường dù là nhỏ nhất, và ghi nhớ tất cả các kết quả và hoạt động.
- Các máy phân tích truyền thống yêu cầu các giải pháp kiểm soát thông thường (QC) vận hành ngắt quảng. Cần phải lựa chọn người vận hành có kinh nghiệm để thực hiện các sửa chữa cần thiết khi có sự cố xảy ra.
So sánh các kiểm tra
chất lượng (QC) Các máy phân tích truyền thống GEM Premier 3000
Phương pháp Sử dụng các ống tiêm kiểm soát chất lượng truyền thống Hệ thống kiểm soát chất lượng thông minh iQM
Tính tự động Các tác động cơ học bên ngoài Được hợp nhất hoàn toàn trong PAK
Việc tiến hành Qu trình quản lý chấ

t lượng thụ động, riêng biệt theo đặc thù 8 giờ 1 lần Qu trình kiểm tra lin tục v
chủ động trên thời gian thật
Hoạt động sửa lỗi tự động Không có Tự động phát hiện, sửa lỗi và lưu hồ sơ mà không cần có sự can thiệp của con người.

Hệ thống quản lý từ xa: GEMwebTM
- Chỉ có GEM Premier 3000 cung cấp GEMweb – một hệ thống sáng tạo quản lý từ xa đưa GEM Premier 3000 vào trang web mà người sử dụng được cấp quyền có thể truy cập được từ bất cứ một máy tính nào có nối mạng. Trong nhiều chế độ vận hành khác, GEMweb cịn cho phép điều khiển từ xa các máy phân tích dưới quyền để xem các dữ liệu kiểm soát chất lượng và dữ liệu bệnh nhân.

Hệ thống chuẩn hóa, Cartridge tùy biến
- GEM Premier 3000 đưa đến một khái niệm chuẩn hóa thật sự: chỉ cần 1 máy duy nhất cho toàn bộ nhu cầu xét nghiệm máu trong bệnh viện: phịng xt nghiệm, hơ hấp v ngay tại cc khoa phịng khc. Việc sử dụng các hệ thống đồng nhất giúp sự tương quan và các chu trình theo tiêu chuẩn được đảm bảo, công tác kiểm kê và việc giám sát toàn diện, từ xa.
- Với 13 loại Cartridge, GEM Premier 3000 có thể đáp ứng mọi nhu cầu mẫu thử cả về số lượng nhiều hay ít, cũng như thực hiện tập trung hay riêng lẻ ngay tại khoa phịng.
Cỡ Cartridge


(Số test thử) Khí máu
Hematocrit Khí máu
Điện giải
Hematocrit Khí máu
Điện giải
Glucose, Lactate
và Hematocrit Hạn sử dụng sau khi lắp vào máy
75 test Không áp dụng 3 tuần
150 test 3 tuần
300 test 3 tuần
450 test 3 tuần
600 test Không áp dụng 2 tuần

Công nghệ cảm ứng sinh học Planar đ được cấp bằng sáng chế
- GEM Premier 3000 là hệ thống không cần bảo hành, bảo trì nhờ dùng các đầu cảm biến sinh học đặt trong một chiếc Cartridge kín.
- Ngược lại, các máy phân tích truyền thống dựa trên công nghệ đ được phát triển gần 50 năm trước.

So sánh về cảm biến Các máy phân tích truyền thống GEM Premier 3000
Công nghệ dùng trong
đo lường Các điện cực truyền thống Các cảm biến sinh học Planar
Cc yu cầu về duy trì,
bảo dưỡng - Thay thế các điện cực
- Thay giấy hoặc màng lọc
- Dùng các dung dịch tẩy rửa Không

Công nghệ Cartridge đa chức năng, đa test thử dùng một lần khơng cần bảo hnh, bảo trì
- GEM Premier 3000 chỉ cung cấp một gói duy nhất: PAK đa chức năng chứa đựng tất cả những thành phần cần thiết: cảm biến, dung dịch, khí, ống, túi đựng chất thải… Công việc đơn giản chỉ là thay Cartridge một lần sau mỗi 3 tuần.
- Các hệ thống máy phân tích truyền thống cần rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian cho công việc vận hnh, bảo hnh v bảo trì.

So sánh về việc
vận hành Các máy phân tích truyền thống GEM Premier 3000
Vật liệu cung cấp - Bình khí
- Các điện cực
- Giấy điện cực hoặc màng lọc
- Dung dịch
- Calibrants
- Các dung dịch làm sạch
- Thùng rác
- Điều hoà không khí
- Deproteinizer
- Ống bơm
- Ống góp


- Giấy in - Một PAK dùng một lần
- Giấy in
Yu cầu về việc bảo trì - Thay thế bình khí
- Thay thế điện cực
- Thay thế nắp hoặc màng điện cực
- Làm sạch ống góp
- Thay dung dịch
- Khử nhiễm thùng rác
- Thay ống dẫn dịch
- Deproteinizer điện cực
- Làm sạch điện cực và đường dẫn mẫu
- Thay thế giấy in - Thay thế giấy in
Yêu cầu về nhân lực
để vận hành - Mỗi giờ làm việc


- Huấn luyện, đào tạo phức tạp
- Máy ngừng làm việc do có sự cố Không

So sánh hệ thống Máy phân tích truyền thống GEM Premier 3000
Công nghệ chính - Các điện cực truyền thống
- Cần nhiều vật liệu thay thế - Các cảm biến sinh học Planar
Việc duy trì - Phức tạp
- Cần nhiều vật liệu thay thế Không cần
Hiệu suất phân tích Tốt Tốt
Kiểm soát chất lượng - Các ống tiêm truyền thống ở các khoảng riêng biệt
- Thao tác sửa chữa bằng tay - Hệ thống kiểm tra iQM - hoàn toàn tự động và chủ động
- Tự phát hiện và sửa lỗi
Quản lý từ xa Không Có thông qua trang GEMweb
Chuẩn hóa cho tất cả các bệnh viện Không Có

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy:
Điện áp Trong phạm vi 90-264 VAC
Tần số thích hợp từ 50-60HZ
Các thông tin dữ liệu (các cổng ra) 3 cổng theo tiêu chuẩn RS 232
Các thông tin dữ liệu (các cổng vào) 1 cổng cho bộ đọc m vạch

Các tiêu chuẩn phân tích
Các thông số đo được Phạm vi hiển thị Độ phân giải
pH 6.80 đến 7.80 0.01
pCO2 5 đến 115 mmHg 1 mmHg
pO2 0 đến 760 mgHg 1 mmHg
Na+ 100 đến 200 mmol/L 1 mmol/L
K+ 0.1 đến 20.0 mmol/L 0.1 mmol/L
Ca++ 0.1 đến 5.0 mmol/L 0.01 mmol/L
Glucose 20 đến 500mg/dL 1 mg/dL
Lactate 0.3 đến 15 mmol/L 0.1 mmol/L
Hematocrit 15 đến 65% 1%
Áp suất khí
Máy sử dụng dịch được cài đặt mức áp suất từ trước chứa đựng trong các túi dán kín với % khí oxy và khí carbon dioxide đ được định trước
Khơng cần cc bình khí cho qu trình vận hnh Không yêu cầu Không yêu cầu

Thông số tính toán được Phạm vi hiển thị Độ phân giải
HCO3 thực tế 3.0 đến 60.0 mmol/L 0.1 mmol/L
HCO3 tiêu chuẩn 3.0 đến 60.0 mmol/L 0.1 mmol/L
BE -30.0 đến 30.0 mmol/L 0.1 mmol/L
BEefc -30.0 đến 30.0 mmol/L 0.1 mmol/L
tCO2 -30.0 đến 30.0 mmol/L 0.1 mmol/L
SO2c 0 đến 100% 1%
CtO2* 0 đến 35 mL/dL -
* nếu kết nối với GEM OPL

Các thông số cài đặt ban đầu* Phạm vi
FiO2 0 đến 100%
tHb 2g/dL đến 25g/dL
Nhiệt độ của bệnh nhân 15oC đến 45oC
M hiệu người sử dụng Lên đến 16 ký tự
M hiệu bệnh nhn Lên đến 16 ký tự
Họ bệnh nhân Lên đến 16 ký tự
Tên bệnh nhân Lên đến 16 ký tự
Bình luận mẫu Lên đến 48 ký tự
Các cài đặt O2 và vent Cho phép nhập vào và lưu kết quả đến 14 thông số khác nhau
* Mỗi một phân tích có thể được cài đặt (chọn hoặc bỏ chọn các thông số ban đầu) tùy thuộc vào người sử dụng theo nhu cầu nội bộ.

· Chức năng tự phân tích: Tự chuẩn đoán và sửa chữa lỗi tự động
· Chuẩn độ: Tự động
· Các thông số về mẫu thử: Xem bảng dưới
Cartridge khí máu/điện giải
Loại mẫu
(Máu toàn phần) Dung lượng mẫu Thời gian phân tích Hiệu suất
Số test thử/ giờ
Mẫu thông thường 135l 85 giây 20
Mẫu nhỏ 135l 85 giây 20

Cartridge khí máu, điện giải, Glucose và Lactate
Loại mẫu
(Máu toàn phần) Dung lượng mẫu Thời gian phân tích Hiệu suất
Số test thử/ giờ
Mẫu thông thường 150l 85 giây 20
Mẫu nhỏ 145l 85 giây 20

Kích thước và trọng lượng
· Kích thước thực cm (inches): Rộng 30.5 (12.0) x sâu 30.7 (12.0) x cao 43.2 (17.0).
· Trọng lượng kg (pounds): 13.4 (29.5).

#2
Giá ngoài thị trường nhiêu vậy Ad ?


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: