Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 128 Vote(s) - Trung bình 2.77
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Hướng dẫn mở máy và nạp hóa chất máy đông máu Sta Compact Max
#1
Tiếp theo Seri bài viết về cách sử dụng máy miễn dịch tự động Immulite 2000XPi và máy Huyết học tự động ABX Pentra DX120. Hôm nay mình sẽ bắt đầu seri bài viết hướng dẫn sang máy Đông máu tự động Sta Compact Max. Đây là hệ thống máy khá hiện đại của hãng Stago - Pháp. Không giống như các thế hệ máy đông máu cũ chỉ sử dụng nguyên lý đo quang dựa trên sự thay đổi độ đục của huyết tương. Hệ thống máy này sử dụng đồng thời cả nguyên lý đo quang và nguyên lý bi từ giúp kết quả chính xác hơn rất nhiều. Đặc biệt máy sử dụng hệ thống hóa chất, vật tư tiêu hao kín rất chặt chẽ nên kết quả rất ổn định. Ở Việt Nam cũng chưa nhiều bệnh viện sử dụng hệ thống máy này, hiện nay đơn vị mình mới được trang bị thống máy này. Sau một thời gian sử dụng mình thấy kết quả khá tốt, bằng chứng là kết quả của các lần ngoại kiểm đều đạt kết quả rất tốt và tốt. Do vậy hôm nay mình sẽ viết hướng dẫn về cách sử dụng hệ thống máy này. Các hướng dẫn này dựa trên kinh nghiệm của mình làm và tài liệu chuẩn của hãng mình đã dịch. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý thêm.

Nội dung của Seri sẽ gồm các bài viết:

- Mở máy và nạp hóa chất.

- Nạp mẫu và chạy chuẩn (QC).

- Chạy mẫu bệnh nhân.

- Bảo dưỡng máy.

- Các ký hiệu trên máy.

Trong khuôn khổ bài viết đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mở máy và nạp hóa chất cho máy. Nội dung sẽ bao gồm:

- Chuẩn bị mở máy

- Nạp lọ dung dịch pha loãng (lọ Owren-Koller).

- Nạp lọ dung dịch rửa kim - STA®-Desorb U.

- Kiểm tra vật tư tiêu hao.

- Nhập thông tin Hóa chất.

- Nạp Hóa chất.

- Kiểm tra hóa chất có trên máy.

1. Chuẩn bị mở máy.

- Chuẩn bị pha hóa chất, lọ kiểm chuẩn, lọ chuẩn (nếu cần) và để ổn định theo đúng qui trình và thời gian qui định. Các hóa chất có thể dạng đông khô hoặc dung dịch. Bạn cần pha theo yêu cầu của hãng. Lưu ý không được lắc hóa chất để tránh tạo bọt. Để hóa chất, chất chuẩn ổn định đủ thời gian theo hướng dẫn cảu nhà sản xuất. Thường khoảng 30 phút sau pha mới có thể sử dụng được

- Bật mở máy in.

- Bật mở máy chính.

- Kiểm tra ngày tháng của hệ thống trên máy.

- Kiểm tra xem có lắp đủ cuộn cóng đo, bình dung dịch rửa máy, bình chứa dung dịch thải và khay chứa cóng đo thải. Cóng đo được đóng sẵn theo cuộn khoảng 1000 cóng đo/ cuộn. Cách thay cuộn cóng đo mình sẽ hướng dẫn ở dưới.

2. Nạp lọ dung dịch pha loãng.

Từ màn hình chính - Test panel

1. Bấm vào biểu tượng [Image: dm1.jpg?resize=66%2C67] để mở khay đặt mẫu.

- Xuất hiện cửa sổ “Nhập mẫu”-Loading samples.

2. Đưa lọ Owren-Koller vào đầu quét mã vạch để quét mã vạch trên nhãn lọ

- Xuất hiện cửa sổ “Phát hiện Hóa chất”-Product detected.

3. Bấm chọn “Pha loãng”-Diluent và bấm “Xác nhận”-Confirm.

- Xuất hiện cửa sổ “Thông tin dd pha loãng”- Diluent Information.

- Con trỏ sẽ chuyển đến ô nhập giá trị “Thể tích”-Volume.

4. Nếu thấy cần, sửa giá trị “Thể tích”-Volume và “Thời gian bền”-Stability, xác nhận giá trị sửa đổi bằng phím Enter

- Nếu sử dụng cốc nhỏ để chứa Owren-Koller, nhớ bấm chọn Microvolume.

6. Bấm chọn “Xác nhận”-Confirm.

- Cửa sổ hiện tại đóng và xuất hiện lại cửa sổ Loading samples.

7. Nếu cần thiết có thể chọn hoặc bỏ chọn Microvolume.

8. Đặt lọ Owren-Koller vào vị trí số 8 trên khay đặt mẫu.

Đèn LED ngay vị trí đặt lọ sẽ sáng và máy phát âm thanh “bíp”.
Thông tin lọ Owren-Koller xuất hiện ở bảng Samples.

3. Nạp lọ dung dịch rửa kim - STA®-Desorb U

Từ màn hình chính - Test panel
bấm vào biểu tượng [Image: dm2.jpg?resize=66%2C67] để mở khay đặt Hóa chất.

- Xuất hiện màn hình “Nạp Hóa chất”-Loading products.

2. Quét mã vạch trên nhãn lọ bằng đầu quét mã vạch.

- Xuất hiện thông tin liên quan đến lọ hóa chất vừa quét (lọ STA®-Desorb U).

- Con trỏ chuyển đến ô nhập giá trị thể tích-volume.

3. Sửa giá trị thể tích và thời gian bền nếu thấy cần.

4. Sử dụng phím Enter để xác nhận giá trị vừa đổi.

5. Đặt lọ STA®-Desorb U vào vị trí rộng đúng cỡ lọ.

- Đèn LED ngay vị trí đặt lọ sẽ sáng và máy phát âm thanh “bíp”.

- Thông tin lọ STA®-Desorb U xuất hiện ở bảng Products on board.

6. Thực hiện tương tự cho các lọ STA®-Desorb U khác.

7. Bấm vào biểu tượng [Image: dm3.jpg?resize=66%2C67] để thoát về màn hình chính.

- Xuất hiện cửa sổ “Trạng thái máy”-Analysis status.

4. Kiểm tra vật tư tiêu hao

Từ màn hình Products – Analysis status

- Kiểm tra bảng “Vật tư tiêu hao”-Disposables, xem số lượng cóng đo còn lại và thể tích dung dịch rửa hiện có.

- Nếu cần thiết, nạp cuộn cóng đo mới và/hoặc nạp bình dung dịch rửa mới; Cách thay cuộn cóng đo bạn xem hình dưới đây:

[Image: dm4.jpg?w=584]

5. Nhập thông tin Hóa chất

Từ màn hình chính - Test panel

Bấm vào biểu tượng [Image: dm2.jpg?resize=66%2C67] để mở khay đặt hóa chất.

- Xuất hiện màn hình Loading products.

Đối hóa chất dòng máy STA®

1. Quét thông tin mã vạch trên nhãn lọ bằng đầu đọc mã vạch.

- Xuất hiện thông tin liên quan đến lọ hoác hất vừa quét.

2. Nếu cần, sửa thông tin thể tích và thời gian bền, sử dụng phím Enter để xác nhận

Đối với hóa chất mở - không phải cho dòng máy STA®

Yêu cầu phải có trước: phải tạo chương trình cho hóa chất mở này trước.

- Gõ vào các thông tin của hoá chất: số ID, tên, thể tích, thời gian bền và số lô, sử dụng phím Enter để xác nhận giá trị vừa nhập.

6. Nạp Hóa chất

1. Chọn Micro Volume nếu hóa chất được chiết sang ống tube.

2. Đặt lọ hóa chất (hay ống tube) vào vị trí còn trống và đúng cỡ rộng. Nếu có yêu cầu, đặt lọ vào vị trí có khuấy. Một số hóa chất như PT, APTT... sẽ có bi từ để khấy hóa chất tránh bị lắng trong quá trình chạy. Bạn phải cho các khấy từ này vào họ hóa chất trước theo đúng loại.

- Máy sẽ tự động nhận ra vị trí vừa đặt lọ (ống tube).

- Đèn LED ngay vị trí đặt lọ sẽ sáng và máy phát âm thanh “bíp”.

3. Thực hiện theo các bước giống như trên cho các lọ hóa chất còn lại.

7. Trường hợp số lô hóa chất thay đổi

1. Từ cửa sổ Replacement lot detected, nhấp Yes để xác nhận số lô hóa chất có thay đổi

Đối hóa chất dòng máy STA®

- Quét các trang mã vạch (đi theo trong hộp hóa chất) bằng đầu quét mã vạch.

Đối với hóa chất mở - không phải cho dòng máy STA®

- Gõ vào các giá trị ngưỡng cho kiểm chuẩn ở mục Quality Control và giá trị chuẩn ở mục Calibration.

2. Bấm vào biểu tượng [Image: dm3.jpg?resize=66%2C67] để thoát về màn mình chính.

- Xuất hiện cửa sổ Analysis status.

8. Kiểm tra hóa chất có trên máy

Từ màn hình Products - Analysis status

1. Xem cột Margin, kiểm tra đảm bảo hóa chất trên máy có đủ thể tích để chạy, nạp thêm cho hóa chất nào bị hiện đỏ.

- Nếu có hóa chất nào không hiện ra hoặc hiện thông tin thiếu thể tích, các thử nghiệm cần đến hoá chất này sẽ không được chạy.

2. Xem cột Margin, kiểm tra đảm bảo vật tư tiêu hao trên máy có đủ số để chạy.

- Nếu thấy cần, nạp thêm vật tư nào hiển thị đỏ.

3. Bấm vào biểu tượng [Image: dm3.jpg?resize=66%2C67] để thoát về màn hình chính .

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn nội dung mở máy và nạp hóa chất cho máy đông máu Sta Compact Max. Những lần đầu các bạn chưa quen các bạn cứ làm chậm từng bước 1 theo đúng hướng dẫn của mình. Nếu có khó khăn hoặc gặp lỗi khác vui lòng phản hồi lại với mình.


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: