Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 204 Vote(s) - Trung bình 2.83
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Nghiên cứu nồng độ protein phản ứng c, lactatedehydrogenase và hematocrit
#1
Nghiên cứu nồng độ protein phản ứng c, lactatedehydrogenase và hematocrit của bệnh nhân viêm tụy cấp


Đặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan 3
1.1. Bệnh viêm tụy cấp 3
1.2. Vài nét về lịch sử bệnh viêm tụy cấp 3
1.3. Nguyên nhân gây viêm tụy cấp 6
1.4. Cơ chế bệnh sinh của viêm tụy cấp 6
1.5. Tổn thương giải phẫu bệnh lý 8
1.6. Triệu chứng viêm tụy cấp 8
1.7. Các biến chứng của viêm tụy cấp 13
1.8. Tiên lượng trong viêm tụy cấp 15
1.9. Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong đánh giá mức độ nặng nhẹ viêm tụy cấp 19

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu 22
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 23
2.3. Phương pháp nghiên cứu 23

Chương 3: Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 27
3.2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 29
3.3. Đặc điểm cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 32
3.4. Một số biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 33
3.5. Diễn biến của Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu 35
3.6. Xác định sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit của nhóm bệnh nhân nghiên cứu với mức độ nặng nhẹ viêm tụy cấp theo phân loại Atlanta 36

Chương 4: Bàn luận
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 38
4.2. Một số triệu chứng lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 40
4.3. Một số triệu chứng cận lâm sàng chính của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 44
4.4. Một số biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 46
4.5. Thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong huyết thanh nhóm bệnh nhân nghiên cứu 47
4.6. Đối chiếu sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong huyết thanh nhóm bệnh nhân nghiên cứu với phân loại Atlanta 50

Kết luận
5.1. Nhận xét một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 53
5.2. Thay đổi các chỉ số Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu và đối chiếu sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit
theo các phân độ nặng nhẹ của Atlanta. 54

Khuyến nghị 56
Tài liệu tham khảo 57
Bệnh án nghiên cứu 65
Danh sách bệnh nhân 66Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: