Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 215 Vote(s) - Trung bình 2.81
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Nghiên cứu rối loạn glucose máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn
#1
Nghiên cứu rối loạn glucose máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn


Đặt vấn đề .................................................. ..................... 1
Chương 1: Tổng quan ................................. 3
1.1. Dung nạp glucose và rối loạn dung nạp glucose .................................................. .... 3
1.2. Tiền đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose máu ................................................. 5
1.3. Dịch tễ học rối loạn dung nạp glucose và bệnh đái tháo đường typ 2................ 6
1.4. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc .................................................. .................. 9
1.5. Phân loại đái tháo đường .................................................. .................................. 10
1.6. Đặc điểm lâm sàng và cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2 ............ 10
1.7. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường typ 2 .................................................. . 13
1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn glucose máu lúc đói và rối loạn
dung nạp glucose máu .................................................. . 14
1.9. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu ở bệnh đái tháo
đường typ 2 .................................................. . 15
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu .............................. 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. .......... 21
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................. .................... 22
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .... 22
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu .................................................. ............. 25
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu .................................................. ....... 25
2.6. Vật liệu nghiên cứu .................................................. ................ 29
2.7. Xử lý số liệu .................................................. .................. 29
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ........................................ 29
Chương 3: Kết quả nghiên cứu .................................................. ........... 30
3.1. Một số đặc điểm chung .................................................. ........................ 30
3.2. Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose và kết quả nghiệm pháp tăng
đường huyết .................................................. 32
3.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose .................................................. 37
Chƣơng 4: Bàn luận .................................................. .... 41
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu .................................. 41
4.2. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2 .......... 42
4.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu và đái tháo đường typ 2 .............. 48
Kết luận .................................................. ............................ 54
1. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo
đường typ 2 bằng nghiệm pháp tăng đường huyết .................................... 54
2. Một số yếu tố liên quan tới rối loạn dung nạp glucose máu ....................................... 54
Khuyến nghị .................................................. ....... 55
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

download
Trích dẫn:https://goo.gl/QixNYe#2
thank Admin rất nhiều


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: