Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây

Báo cáo điểm danh tiếng cho phuhmtu - Old Moderator
  • Positive
  • Neutral
  • Negative
Time Tích cực Bình thường Tiêu cực
Week 0 0 0
Month 0 0 0
6 Months 0 0 0
All time 6 0 0

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 5
Lời bình luận
v_v0077 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-29-2017, 08:31 PM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong Kỹ thuật chẩn đoán Haemophilus Influenzae
Tích cực (+1): [Không có bình luận]
trongdai360 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-09-2017, 07:38 PM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Đoàn Xuân Quỳnh ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-29-2015, 12:12 AM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong Nhận tìm giúp ebook Y khoa tiếng Việt và tiếng Anh
Tích cực (+1): ui
drkhai ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-10-2014, 11:59 AM
Tích cực (+1): chào bác
abcd ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-15-2014, 11:27 PM
Tích cực (+1): http://xetnghiemdakhoa.com/diendan/showthread.php?tid=2904
nguyenhuudat.vatm ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-04-2014, 09:08 PM
Tích cực (+1): [Không có bình luận]

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: