Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
Báo cáo điểm danh tiếng cho phuhmtu
Tóm tắt
phuhmtu
(Old Moderator)

Số danh tiếng hiện có: 6

Danh tiếng từ thành viên: 1
Danh tiếng từ bài viết: 5
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 6 0 0
Lời bình luận
v_v0077 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-29-2017, 08:31 PM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong Kỹ thuật chẩn đoán Haemophilus Influenzae

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
trongdai360 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-09-2017, 07:38 PM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Đoàn Xuân Quỳnh ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-29-2015, 12:12 AM
Đánh giá trao cho phuhmtu's bài viết trong Nhận tìm giúp ebook Y khoa tiếng Việt và tiếng Anh

Tích cực (+1): ui
drkhai ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-10-2014, 11:59 AM

Tích cực (+1): chào bác
abcd ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-15-2014, 11:27 PM

Tích cực (+1): http://xetnghiemdakhoa.com/diendan/showthread.php?tid=2904
nguyenhuudat.vatm ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-04-2014, 09:08 PM

Tích cực (+1): [Không có bình luận]