BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TẠI DIỄN ĐÀN XÉT NGHIỆM ĐA KHOA
*** (Áp dụng từ ngày 01/01/1014) ***