Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Hóa sinh 1 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Hóa sinh - Miễn dịch (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Diễn đàn: Thực hành (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forumdisplay.php?fid=100)
+---- Chủ đề: Hóa sinh 1 (/showthread.php?tid=6947)Hóa sinh 1 - Tâm Đan - 01-02-2019

E cần một số câu hỏi phụ khi thi thực hành hóa sinh 1 ạ? Em xin cảm ơn