Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
thalassemia - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Huyết học - Truyền máu (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-70.html)
+--- Chủ đề: thalassemia (/thread-6628.html)thalassemia - kent808 - 12-23-2017

tôi vừa làm xét nghiệm thalassemia. có 1 kết quả dương tính. các bạn có chuyên môn có thể giải thích kỹ giúp tôi được không?
xét nghiệm beta thalassemia: beta E (G-A): dương tính - kiểu gen dị hợp tử