Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Bài giảng: Các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán NST trước sinh - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xét nghiệm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-31.html)
+---- Diễn đàn: Tài liệu tiếng Việt (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-35.html)
+---- Chủ đề: Bài giảng: Các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán NST trước sinh (/thread-347.html)Bài giảng: Các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán NST trước sinh - tuyenlab - 03-30-2012
RE: Bài giảng: Các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán NST trước sinh - Quysansan - 10-19-2013

THANK BAN.


RE: Bài giảng: Các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán NST trước sinh - lemanh - 09-13-2014

Cảm ơn nhiều