Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: [SOP] Vibrio cholerae soi tươi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: XA5iYoO.jpg]

Vibrio cholerae soi tươi

I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ
1. Mục đích
Nhận định đặc điểm di động đặc trưng của V. cholerae trong bệnh phẩm phân hoặc từ huyền dịch vi khuẩn.

2. Nguyên lý
Tính chất di động nhanh như tên bắn là đặc điểm đặc trưng của V. choleraeDựa vào đặc điểm di động này để có thể nhận định sơ bộ sự có m t cả V. cholerae trong phân hoặc trong huyền dịch vi khuẩn.

II. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
- Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.
- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Nhân viên có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

2. Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương)

2.1. Trang thiết bị
Kính hiển vi quang học

2.2. Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Lọ lấy bệnh phẩm

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Lam kính

Nước muối sinh lý

Cồn 96o lau kính

Lamen

Que cấy

Bôcan

Dung dịch khử khuẩn

Cồn 90o (vệ sinh dụng cụ)

Đèn cồn

Panh

Khay đựng bệnh phẩm


Khẩu trang

Găng tay

Găng tay xử lý dụng cụ

Quần áo

A xít ngâm lam

Ống nghiệm thủy tinh

Bút viết kính

Bút bi

Bật lửa

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Cồn sát trùng tay nhanh

Dung dịch xà phòng rửa tay

Khăn lau tay

Giấy trả kết quả xét nghiệm

3. Bệnh phẩm
Phân lỏng.

4. Phiếu xét nghiệm
Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ trên.

1. Lấy bệnh phẩm
Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

2. Tiến hành kỹ thuật
- Chuẩn bị một lam kính sạch, lấy một hoặc vài loop dịch nuôi cấy hoặc phân lỏng chuyển vào giữa lam kính.
- Đậy lamen lên trên huyền dịch vi khuẩn hoặc giọt phân lỏng trên lam kính.
- Soi vật kính x10 và x40 để quan sát sự di động của vi khuẩn.
- Vứt bỏ lam soi vào bình chứa dung dịch sát khuẩn.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
Trực khuẩn di động như tên bắn là kết quả nghi ngờ sự có mặt của V. cholerae.

V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ