Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Nguyên lý hoạt động của một số Detector trong sắc ký lỏng và sắc ký khí
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: detector.jpg]
[b]

Giới thiệu về phương pháp sắc ký………………………………………�  �……..1
1. Nguyên lý hoạt động của một số detector trong sắc ký khí…………………....1
1.1 Dectector dẫn nhiệt (thermal conductivity dectector)………………………..3
1.2 Detector ion hóa ngọn lửa (flame-ionization detector)………………………4
1.3 Detector cộng kết điện tử (electron capture dtector):……………………….. 6
1.4 Detector phát xạ nguyên tử (atomic-emission detector):……………………..9
1.5 Detector quang kế ngọn lửa (flame photometric GC detector)………………9
1.6 Detector quang hóa ion (photoionization detector):………………………..11
1.8 Chemiluminescence Spectroscopy:………………………………�  ��……...12
2. Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:………………...13
2.1.  Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:……………...13
2.2 The refractive index detector : đầu dò chiết suất RI………………… 14
2.3 Máy dò huỳnh quang …………………………………………�  �………….15
2.4 Máy dò UV:………………………………………�  �………………………16
3. Các thông số quan trọng của detector:…………………………………�  �…..

[/b]
[b]download[/b]

Mình có thể lấy trích dẫn nội dung trong file và đăng lên website bên mình newtechstst.com.vn được không bạn ?