Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: sách xét nghiệm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2
Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.
(02-24-2019, 03:27 PM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.

Share mình với, email của mình là quan.lab@live.com

Cảm ơn nhiều.
(03-02-2019, 04:25 PM)dark_wings83 Đã viết: [ -> ]
(02-24-2019, 03:27 PM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.

Share mình với, email của mình là quan.lab@live.com

Cảm ơn nhiều.
Bạn check mail nhé
(02-24-2019, 03:27 PM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.

Share cho e với! Mail của e: proapthang@gmail.com. E cảm ơn nhiều ạ
(03-14-2019, 06:46 PM)proapthang Đã viết: [ -> ]
(02-24-2019, 03:27 PM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.

Share cho e với! Mail của e: proapthang@gmail.com. E cảm ơn nhiều ạ
Cho em xin với ạ: phamngochaoxn.bvlt@gmail.com. Em xin cảm ơn ạ.
Các bạn check mail nhé
(02-24-2019, 03:27 PM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(02-23-2019, 10:27 AM)BacsiThanhMai Đã viết: [ -> ]Ai có bản mềm của cuốn KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM của thầy Tạ Thành Văn, hoặc cuốn Biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa của Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cho mình xin với

Vì lý do bản quyền mình không chia sẻ rộng rãi 2 cuốn này. Bạn để lại mail để mình gửi qua.

ad ơi cho e xin tài liệu với ạ! cảm ơn ad nhiều! gmail: trandangkhoaxyh@gmail.com
(04-13-2019, 09:09 AM)khoa_tran1996 Đã viết: [ -> ]ad ơi cho e xin tài liệu với ạ! cảm ơn ad nhiều! gmail: trandangkhoaxyh@gmail.com

Bạn check mail
(04-15-2019, 12:10 AM)tuyenlab Đã viết: [ -> ]
(04-13-2019, 09:09 AM)khoa_tran1996 Đã viết: [ -> ]ad ơi cho e xin tài liệu với ạ! cảm ơn ad nhiều! gmail: trandangkhoaxyh@gmail.com

Bạn check mail

Ad ơi cho em xin tài liệu này với ạ. Cảm ơn ad. (Email: nhminhtue@gmail.com)
Trang: 1 2