Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: cần mua tủ an toàn sinh học cấp 2
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
minh cần mua tủ ATSH cấp 2 <=100 triệu, ace dienm đàn co thể tư vấn cho mình dùng loại nào ổn không ạ

sdt: 0972019123