Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 0UEjW4r.jpg]
Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

download
Trích dẫn:Bấm vào đây để tải

Nguồn: Bộ Y tế