Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: test SD Hàn Quốc
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Email : vidanmedical1310@gmail.com
web: vidanmedical.com
Hotline : 0938 935 846
[Image: Test-nhanh-SD.jpg]
– Serodia HIV ½ PA – – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test chân tay miệng – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử Heroin – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

– Test thử HIV – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử giang mai – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử HCV – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test thử HbeAg – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :30 Test / 01 Hộp

– Test thử HbSAG – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test Anti HBs – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

– Test Dengue NS1 – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

-Test Dengue Duo – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
-Test Dengue Igg/Igm – Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :10 Test / 01 Hộp