Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Phân biệt Kí sinh trùng sốt rét trên thực tế
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Khi soi tìm kstsr ta cần nhớ 5 yếu tố sau:
Đối với KSTSR: 1 Nhân,  2 NST,  3 hạt sắc tố 
Đối với HC: 1 có thay đổi kích thích không, 2 có sắc tố HC không(hạt maurer,  hạt schuffner....) xem chi tiết tại đây 
https://www.youtube.com/watch?v=OrVFmjshSSc
video phân biệt kstsr. P.falciparum và P.vax