Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: chọn lựa, sắp xếp ưu tiên các mẫu phân khi làm xét nghiệm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
a/c cho e hỏi câu này với ạ!
Chọn lựa, sắp xếp ưu tiên các mẫu phân khi xét nghiệm(giải thích)
1.phân rắn, đen
2.phân có khuôn,đen
3.phân có nhiều chất nhầy, vàng nâu
4.phân nhầy ,nhớt, có máu tươi
5.phân có khuôn, có máu tươi
6.phân lỏng,nâu
7.phân lợm cợm, vàng nâu, nhiều chất nhày
8.phân nhiều máu, không thấy rõ màu sắc, có khuôn
9.phân lỏng như nước
10.phân trắng cứt cò.