Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Soi tươi tìm nấm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mình có một thắc mắc mong các bạn giúp đỡ.
Mình hay soi tìm nấm lưỡi. Theo lý thuyết nguyên nhân gây nấm lưỡi là do Candida nhưng khi soi thì mình thấy sợi nấm ngắn, số lượng ít, không thấy nấm men. Không biết sợi nấm này là do bội nhiễm hay sao. Và mình trả kết quả "Sợi nấm: (+)" như vậy là đúng hay sai.
Mình cũng có đọc 1 tài liệu có ghi đại ý là "Nấm sợi cần có keratin để phát triển nên không thể gây bệnh ở niêm mạc", nếu nói như vậy thì sẽ không tìm thấy nấm sợi khi soi niêm mạc ở lưỡi, các bạn có tài liệu nào chính thống về điều này không?
Xin cám ơn rất nhiều.