Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: soi tươi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Hệ thống dấu cộng về bạch cầu và vi khuẩn trong việc trả kết quả soi tươi là như thế nào ạ?
(01-16-2017, 08:21 PM)đậu đậu Đã viết: [ -> ]Hệ thống dấu cộng về bạch cầu và vi khuẩn trong việc trả kết quả soi tươi là như thế nào ạ?

Bạch cầu trong vi khuẩn phải là nhuộm soi chứ. Bạch cầu thì trả < 10BC/ VT hoặc >10BC/VT, còn vi khuẩn thì cũng chỉ ước lượng như sau: 
1+: Hiếm thấy vi khuẩn trên 1 vi trường.
2+: Vài vi khuẩn trên 1 vi trường.
3+: Số lượng vừa phải trên 1 vi trường.
4+: Nhiều vi khuẩn trên 1 vi trường.

  1. Bài xét nghiệm trực tiếp dịch ngoáy họng, cô hỏi là quy định về hệ thống  dấu cộng của bạch cầu và vi khuẩn. Mình có tìm nhưng k thấy số liệu cụ thể là bao nhiêu bạch cầu trên 1 vi trường là 1+
(01-16-2017, 09:22 PM)đậu đậu Đã viết: [ -> ]
  1. Bài xét nghiệm trực tiếp dịch ngoáy họng, cô hỏi là quy định về hệ thống  dấu cộng của bạch cầu và vi khuẩn. Mình có tìm nhưng k thấy số liệu cụ thể là bao nhiêu bạch cầu trên 1 vi trường là 1+

Xét nghiệm trực tiếp khác soi tươi mà, bạn dừng nhầm khái niệm. Còn về hệ thống dấu cộng đó mình chưa được biết đến tài liệu nào chính thống quy định về nó. Cái mình nói ở trên là theo hướng dẫn trong cuốn: Textbook of Diagnostic Microbiology 4e 2011
Cô mình nói soi tươi cũng là 1 bộ phận của xét nghiệm trực tiếp. Vì mình thấy các kết quả soi tươi thường đề cập đến Bạch cầu và vi khuẩn kèm theo hệ dấu cộng nên mình mới hỏi thế. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Chắc phải đợi cô giải đáp chớ tìm không ra rồi. ?
(01-16-2017, 11:24 PM)đậu đậu Đã viết: [ -> ]
Cô mình nói soi tươi cũng là 1 bộ phận của xét nghiệm trực tiếp. Vì mình thấy các kết quả soi tươi thường đề cập đến Bạch cầu và vi khuẩn kèm theo hệ dấu cộng nên mình mới hỏi thế. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Chắc phải đợi cô giải đáp chớ tìm không ra rồi. ?

Đúng là soi tuơi là một phần của xét nghiệm trực tiếp. Xét nghiêm trực tiếp gồm soi tươi và nhuôm soi. Soi tươi là soi bệnh phẩm không dùng thêm hoá chất gì hoặc soi với nước muối, lugol, KOH... và soi bằng vật kính 10, 40. Ở đó người ta không đánh giá vi khuẩn và bạch cầu mà phải trên lam nhuộm, soi vk 100 người ta mới thấy được vk để đánh giá.