Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Test dịch tễ học
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Sơ lược
1. Cách đề cập dịch tễ học và Chiến lược thiết kế Nghiên cứu dịch tễ học
2. Số đo mắc bệnh và tử vong
3. Đo lường sự kết hợp
4. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả
5. Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm
6. Chẩn đoán cộng đồng
7. Các kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin
8. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
9. Phương pháp nghiên cứu thuần tập
10. Phương pháp nghiên cứu can thiệp
11. Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học, xác định mối quan hệ nhân quả
12. Giám sát dịch tễ học
13. Nguyên lý dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng
14. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
15. DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá
16. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu
17. DTH bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc
18. Tiem chủng phòng bệnh