Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: [TH] Kỹ thuật nhuộm xanh methylen
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1. Nguyên tắc:

Xanh metylen khi được làm kiềm hoá sẽ nhuộm được các hạt nhiễm sắc của các trực khuẩn, đặc biệt là trực khuẩn bạch hầu. Do vậy nhuộm xanh metylen kiềm ngoài mục đích dùng để nhuộm đơn, nhuộm nền sau khi nhuộm kháng acid còn có mục đích là nhuộm tiêu bản chất ngoáy họng để phát hiện trực khuẩn bạch hầu.

2. Chuẩn bị phương tiện :

 Dụng cụ: Lam kính sạch, que cấy, giá nhuộm, giá cắm, bô can, đồng hồ.
 Hoá chất: Thuốc nhuộm xanh methylen.
 Bệnh phẩm: Mủ, dịch, đờm.

3. Tiến hành nhuộm:

 Đánh dấu tiêu bản.

 Dùng que cấy lấy bệnh phẩm dàn tiêu bản, để khô.
 Cố định tiêu bản bằng cách hơ qua ngọn lửa đèn cồn 3-4 lần.


 Nhỏ thuốc nhuộm xanh methylen 30 giây - 1 phút. Rửa nước , để khô, soi kính hiển vi .

4. Nhận định kết quả:

Các loại vi khuẩn có trong bệnh phẩm đều bắt màu xanh.
CHO EM HỎI.Khi nhuộm vi khuẩn Lao (Mycobacterium tuberculosis) bằng M.B.A vi khuẩn Lao bắt màu xanh. Đúng hay sai?
Một sinh viên khi nhuộm đơn bằng thuốc nhuộm Crystal violet (1 loại thuốc nhuộm Gram) đã dùng nhầm chai cồn 950 thay vì rửa bằng nước. Điều này dẫn đến kết quả là gì? (Biết mẫu bệnh có cả 2 loại VK Gram + và Gram -)
Nhuộm kép giữ màu bền và lâu hơn nhuộm đơn. Đúng hay sai?